SEURAN PERUSTAMINEN

Lieksan Kalamiehet ry:n perustava kokous pidettiin Sarkalassa 13.12.1952.

Kokouksen avasi kasööri Leo Riionheimo tuoden julki 21.11.1952 valitun toimikunnan mielipiteen ko.  yhdistyksen perustamisen tarpeellisuudesta.

Perustamiskokouksessa oli läsnä oli 24 henkilöä:

Toivo Niemi, Tapani Partanen, Yrjö Naukkarinen, Arvo Kuusela, Eino Allan Turunen, S. H. Kärkkäinen, A. E. Okkonen, Eelis Putkonen, Aatto Uotinen, Mikko Riikonen, M. Kananen, V. Mustonen, H. Koistinen, A. Anttila, Otto Parikka, Aarne Aravuo, Reino Peura, Viktor Karpin, K. Lahenne, Einari Ignatius, Olli Pehkonen, Erkki E Ikola, Teuvo Vänskä sekä Leo Riionheimo.
Nämä läsnäolijat päättivät yksimielisesti perustaa paikkakunnalle Lieksan Kalamiehet ry -nimisen yhdistyksen.


Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Teuvo Vänskä ja sihteerinä Leo Riionheimo. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Samuli Kärkkäinen ja sihteeriksi Yrjö Naukkarinen.

Yhdistyksen tarkoitukseksi sovittiin vaalia ja syventää harrastusta järkiperäiseen kalastuk-seen ja kalavesien hoitoon sekä järjestään jäsenilleen tilaisuuksia virkistyskalastukseen. Edelleen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi sovittiin järjestää kokouksia ja esitelmä-tilaisuuksia, sekä hankkia kalavesiä jäsentensä käyttöön.

Seuran on merkitty yhdistysrekisteriin 5.2.1953 Rekisteri N:o 62254.
 

Lue lisää seuran historiasta

50-vuotis historiikki

Vuosikertomus 2009

Vuosikertomus 2010